Hiša učenosti LOG-UM

01 421 04 84 | 040 35 26 35 | 041 34 66 34 [dežurni telefon]

info@log-um.org

Tečaji tujih jezikov

Nudimo individualni ali skupinski tečaj angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, španščine, ruščine in slovenščine.

Izvajamo jih v treh oblikah:

 • splošni tečaj

 • poslovni tečaj

 • konverzacijski tečaj

Vrsta jezikovnih tečajev

 1. Za vse generacije

  30-urni polletni tečaji
  1x na teden po 2 šolski uri

  Tečaji so: začetni, začetno–nadaljevalni in nadaljevalni.

  Poleg ustnega in slušnega razvijamo tudi pisno in bralno izražanje v tujem jeziku. Vse to dosežemo z zanimivim podajanjem snovi strokovno podkovanih učiteljev, ki se poslužujejo igric, pesmic, petja, avdio- in video-pripomočkov, računalnikov, učbenikov in delovnih zvezkov.

 2. Za vse generacije

  60-urni tečaj
  1x na teden po 2 šolski uri

  Tečaji so: začetni, začetno–nadaljevalni in nadaljevalni.

  Razvijamo govorno, slušno in seveda tudi pisno ter bralno izražanje. Širimo in utrjujemo tudi besedišče, ki je takoj za znanjem slovnice drugi pomembni gradnik za lažje sporazumevanje v tujem jeziku. Pristop k poučevanju je tukaj zelo komunikativen in praktičen, kar poleg učbenikov dosežemo še z raznimi drugimi pripomočki in tako razvijamo slušateljevo ustvarjalnost, domišljijo ter razmišljanje v tujem jeziku.

 3. Za vse generacije

  60-urni tečaji
  1x na teden po 2 šolski uri

  Ta tečaj se izvaja bodisi kot:

  • pouk z dodatnim programom nadgrajevanja znanja,

  • pouk z dopolnilnim programom, kjer se pripravlja na enostavno rabo jezika na izletih v tujini,

  • priprava na računalniško opismenjevanje v tujem jeziku [pisni – slovnični del, pisno izražanje v obliki pisma in eseja, slušno ter bralno razumevanje in ustni del oziroma konverzacija s širjenjem].

 4. Za vse generacije

  75-urni tečaji
  1x na teden po 2 šolski uri [možna sprememba ur po dogovoru]

  Tečaji so lahko:

  • začetni [osnovna raven 1. in 2. stopnja],

  • nadaljevalni [višja oziroma visoka raven od 3. do 5. stopnje],

  • konverzacijski z osvežitvijo slovničnih struktur in seznanitvijo z novimi pravopisnimi reformami,

  • tečaji po dogovoru.

 5. Individualno učenje tujih jezikov po dogovoru za vse generacije

Kako in kje izvajamo tečaje?

 • V skupini 8–12 slušateljev, kjer se izvaja tudi nivojski pouk, če je potrebno, zato da lahko predavatelj prilagodi hitrost in način podajanja snovi ter utrjevanja le-te v skupini.

 • Po dogovoru tudi v skupini od 3–6 slušateljev.

 • Za tiste, ki niso popolni začetniki in so že prej obiskovali tečaj izbranega tujega jezika, se naredi uvrstitveni test in se s tem omogoči čim večja homogenost skupine ali se ob dovolj velikem številu ljudi z enakim nivojem znanja ustvari nova skupina.

 • 3x se sproti izvaja pisno preverjanje znanja in na koncu tečaja še skupni test, ob katerem se dobi potrdilo o doseženem znanju z ovrednoteno oceno.

 • Predavatelj nima le vloge mentorja, temveč tudi svetovalca in animatorja za tuji jezik.

 • Ob učbenikih in delovnih zvezkih, ki so rdeča nit pri učenju, uporabljamo še razne druge revije, slovarje, dodatne kopije z vajami in teksti.

© 2021 Hiša učenosti LOG-UM