Hiša učenosti LOG-UM

01 421 04 84 | 040 35 26 35 | 041 34 66 34 [dežurni telefon]

info@log-um.org

Strokovne ekskurzije doma in po svetu

Ekskurzije v tujino organiziramo z namenom, da bi mladim razširili obzorja ter jim pomagali pri načrtovanju nadaljnjega šolanja in kariere. V današnjih negotovih razmerah, ko so priložnosti za zaposlitev vse slabše, je pri načrtovanju prihodnosti zelo pomembna samo-iniciativa. Mlade, ki se udeležijo naših ekskurzij, zato motiviramo, da bi pri načrtovanju svoje kariere prevzeli aktivno vlogo in spoznali paleto različnih priložnosti, ki jih ponujata šolanje in delo v tujini.

Med bivanjem v tujini z udeleženci obiščemo več univerz in jim predstavimo možnosti študija v tujini. Poleg informacij o vpisih dobijo tudi vpogled v način študija, ki se v marsičem razlikuje od študija v Sloveniji [je bolj praktično usmerjen, univerze sodelujejo s podjetji in gospodarstvom …]. Udeleženci, ki so že vpisani na študij v Sloveniji, imajo možnost pridobiti informacije o podiplomskem študiju ali krajših strokovnih usposabljanjih v tujini.

Formalno izobraževanje je seveda le prva stopnica pri načrtovanju kariere. Na naših ekskurzijah se srečujemo tudi z uspešnimi slovenskimi podjetniki in znanstveniki, ki živijo in delajo v tujini. Udeleženci ekskurzije iz prve roke dobijo informacije o tem, kako postati podjetnik [entrepreneur], kakšne priložnosti se jim ponujajo v tujini, katere ovire lahko pričakujejo na tej poti in kako jih premagati … Ta srečanja so edinstvena priložnost tudi za mreženje, ustvarjanje novih znanstev in pridobitev kontaktov, ki bodo mladim v prihodnosti še kako koristili.

Ne glede na to, ali se bo udeleženec naše ekskurzije na koncu odločil za zaposlitev v tujini ali Sloveniji, mu bodo na novo pridobljena znanja, izkušnje in razširjena obzorja dragocena popotnica v nadaljnjem življenju.

© 2021 Hiša učenosti LOG-UM