Sindromi in motnje, ki vplivajo na učenje

V Log-umu imamo bogate izkušnje z nudenjem učne pomoči učencem in dijakom, ki se soočajo z različnimi učnimi težavami, kot so disleksija, diskalkulija, disgrafija in skotopični sindrom.

Disleksija je motnja, ki vpliva na branje, razumevanje besedila in pisanje. Posamezniki s to motnjo se soočajo z izzivi pri prepoznavanju črk in besed ter pogosto potrebujejo posebno podporo pri branju, pisanju in razumevanju besedila.

Diskalkulija je motnja, povezana z matematiko. Posamezniki s diskalkulijo imajo težave pri razumevanju matematičnih konceptov in izvajanju računskih operacij, kar lahko vpliva na njihov uspeh pri matematiki in drugih naravoslovnih predmetih. K tej težavi pristopamo s tehnikami, ki pomagajo učencem razumeti matematične koncepte in razviti matematične spretnosti.

Disgrafija je motnja, ki vpliva na pisno izražanje in rokopis. Učencem s to težavo pomagamo izboljšati pisno komunikacijo

Skotopični sindrom, znan tudi kot sindrom vizualnega stresa, se kaže v težavah pri branju zaradi občutka nelagodja, utripanja besedila, dvojnega vida ali drugih vizualnih težav. Za lajšanje simptomov se pogosto uporabljajo posebna barvna očala ali filtri.

Vsi ti sindromi in motnje vplivajo na učenje in vsakdanje življenje posameznikov, ki se z njimi soočajo, vendar z ustrezno podporo, prilagoditvami in strokovno pomočjo lahko razvijejo strategije za premagovanje izzivov, povezanih z njihovo specifično težavo.