Strokovne ekskurzije doma in po svetu

Ekskurzije v tujino organiziramo z namenom, da bi mladim razširili obzorja ter jim pomagali pri načrtovanju nadaljevanja akademske poti in kariere. V današnjih negotovih razmerah, ko so priložnosti za zaposlitev doma vse slabše, je pri načrtovanju prihodnosti zelo pomembna aktivna vloga. Mlade, ki se udeležijo naših ekskurzij, motiviramo, da bi pri načrtovanju svoje nove akademske poti in kariere prevzeli aktivno vlogo in spoznali paleto različnih priložnosti, ki jih ponujata šolanje in delo v tujini.

Med bivanjem v tujini z udeleženci obiščemo več univerz in jim predstavimo možnosti študija v tujini. Poleg informacij o vpisih dobijo tudi vpogled v način študija, ki se v marsičem razlikuje od študija v Sloveniji: je bolj praktično usmerjen, univerze sodelujejo s podjetji in gospodarstvom.

Udeleženci, ki so že vpisani na študij v Sloveniji, imajo možnost pridobiti informacije o podiplomskem študiju ali krajših strokovnih usposabljanjih v tujini.

Formalno izobraževanje je seveda le prva stopnica pri načrtovanju kariere. Na naših ekskurzijah se srečujemo tudi z uspešnimi slovenskimi podjetniki in znanstveniki, ki živijo in delajo v tujini. Udeleženci ekskurzij iz prve roke dobijo informacije o tem, kako postati podjetnik/»entrepreneur«, kakšne karierne priložnosti ponujaja tujina, katere ovire lahko pričakujejo na tej poti in kako jih premagati.

Ta srečanja so edinstvena priložnost tudi za mreženje, ustvarjanje novih znanstev in pridobitev kontaktov, ki mladim v prihodnosti še kako koristijo.

Ne glede na to, ali se udeleženec naše ekskurzije odloči za zaposlitev v tujini ali Sloveniji, so mu novo pridobljena znanja, izkušnje in razširjena obzorja dragocena popotnica v nadaljnjem življenju.