Najem učitelja

Zasebni uporabniki, ki bi želeli dodatno strokovno učno pomoč za svojega otroka, lahko pri nas najamejo učitelja, ki mu bo takšno pomoč nudil. Po dogovoru lahko učitelj prevzame skrb za otrokove šolske obveznosti takoj po pouku ali kasneje v popoldanskem času, mu pomaga pri učenju in domačih nalogah ter po potrebi stopi v stik s šolskimi strokovnimi delavci. Učitelj je izkušen in strokovno usposobljen, individualno delo z otrokom pa mu omogoča, da se posveti njegovim specifičnim učnim težavam, ga motivira in mu pomaga usvojiti pravilne tehnike učenja, prilagojene njegovemu učnemu tipu. Sodelovanje lahko poteka doma ali na daljavo.

Vodje javnih zavodov se morajo pogosto soočiti z bolniškimi odsotnostmi zaposlenih, kar povzroča motnje v vzgojno-izobraževalnem procesu. Namesto da poskušajo kadrovske izostanke nadomestiti z učitelji, ki so trenutno na voljo v kolektivu (in včasih nimajo enake izobrazbe kot odsotni sodelavec ali pa ga zaradi logističnih omejitev niso zmožni enakovredno nadomestiti), lahko na nas naslovijo povpraševanje po nadomestnem učitelju z ustrezno strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami. Kandidate iz naše baze podatkov, ki ustrezajo opisanim zahtevam, takoj napotimo na razgovor v šolo. Nadomestni učitelj je zmožen hitro in učinkovito zapolniti nastale vrzeli zaradi bolniških in drugih odsotnosti ter s tem omogočiti nemoten vzgojno-izobraževalni proces.

Pošljite povpraševanje