Učne strategije

Učne strategije, tehnike učenja in motivacijo priporočamo mladostnikom in njihovim staršem, saj je njen temeljni namen mlade vzpodbuditi, da trajno odkrivajo in razvijajo svoje potenciale, prevzemajo odgovornosti za svoje ravnanje, delajo po svojih najboljših močeh, v težavah prepoznavajo priložnosti za rast, z navdušenjem okušajo življenje in razvijajo svojo odličnost.

Mladostnike naučimo, da komunikacijo s člani družine in drugimi prilagajajo ter okrepijo s potrebno energijo, ki je potrebna za doseganje glavnih življenjskih ciljev:

RAZUMETI,

OBČUTITI,

OBČUDOVATI,

VZLJUBITI LEPOTE ŽIVLJENJA,

NEGOVATI.

Pri doseganju zgoraj naštetih ciljev imate še vsi velike rezerve. Se vam pogosto zgodi, da z malodušjem in nemočjo stojite ob strani, prezrete in preslišite prošnje vaših najbližjih za podporo, vzpodbudo in razumevanje ali celo ljubeče vsiljujete svoje želje in cilje? Ali pa da se z najboljšimi nameni usedete za knjigo ali pred ekran, se lotite učbenikov, začnete listati po gradivu, nato pa ugotovite, da ste še zmeraj na začetku in ste pravkar porabili večje število ur?

Želite kaj spremeniti? Ste pripravljeni na izziv?

Z nami boste:

 • razmislili o motivih, namenih in ciljih v življenju,
 • se vzpodbudili k treningu sproščanja in osredotočanja na osnovi posredovanih tehnik,
 • spoznali preproste, a učinkovite vaje za razvoj in krepitev zaznavanja, pomnjenja, razmišljanja, razumevanja in vrednotenja,
 • odkrivali neizkoriščene možnosti v razvoju komunikacijskih sposobnosti,
 • z izboljšanjem pozornosti izboljšali odnose med posamezniki, znotraj skupin in med njimi,
 • okrepili življenjsko navado, da je vsak v celoti odgovoren za stalno lastno učenje in delno za učenje vseh v svojem okolju,
 • še bolj razvili občutek za kreativnost in domiselnost v razmišljanju,
 • razvijali občutek soodgovornosti za uspeh skupine kot celote.

Individualni tečaj »Naučim se učiti«, je namenjen učenju strategij za samostojno, ustvarjalno in učinkovito učenje. Zakaj bi to potrebovali? Ker je najpomembneje naučiti se učiti in ker vsakdo lahko izboljša svoje učne metode in navade ter se z veseljem uči.

Udeleženec analizira svoje učenje, učne metode in navade ter izpitne spretnosti. Zastavi si konkretne cilje, ki jih želi doseči, in načrt akcije za izvedbo. Največ časa posveča dejavnostim in tehnikam, ki naredijo naše učenje aktivnejše, kreativnejše in zabavnejše. Nauči se načrtovati čas in učenje. Ugotovi kako pomembna je priprava na učenje, in ustvarja pozitivno študijsko okolje. Sprostitvene tehnike, ki jih osvoji, mu pomagajo pred in med učenjem, predvsem pa ob testih in izpitih, da lažje premaga strah in stres. Udeleženec se pouči o učnih tipih, na podlagi testa ugotovi lastni učni tip in tako bolje razume pomnjenje. Uči se pravilno izdelati in uporabljati miselne vzorce ter spominske kartice. Vadi aktivno učenje in tehnike za izboljšanje spomina. Posebno pozornost nameni usposabljanju tehnike izdelave zapiskov, bodisi v klasičnih ali sodobni avdio obliki.

Povzetek:

 • s pomočjo testa udeleženec analizira svoje učenje, učne metode in navade ter izpitne navade in jih skuša izboljšati,
 • določi konkretne učne cilje in pot za njihovo doseganje,
 • uči se načrtovati čas in učenje,
 • pri učenju doma ustvarja pozitivno študijsko okolje,
 • nauči se sprostitvenih tehnik, ki mu pomagajo pri učenju,
 • s testom prepozna svoj prevladujoči učni tip in bolje razume pomnjenje,
 • nauči se pravilno izdelati in uporabljati miselne vzorce ter spominske kartice,
 • nauči se ostalih dejavnosti, da bo njegovo učenje postalo ustvarjalno, aktivno, zabavno in učinkovito,
 • uči se tehnik za izboljšanje spomina,
 • usposablja oblikovanje zapiskov in njihovo uporabo.