Šolanje na domu

V zadnjih letih smo priča porastu priljubljenosti šolanja otrok na domu. Starši prepoznavajo, da je ta oblika izobraževanja veliko bolj naklonjena učencu kot posamezniku, upošteva njegove individualne želje in potrebe in ne vsiljuje trenda k povprečju, ki smo mu pogosto priča v šolskem sistemu. Obenem pa je z vsemi službenimi dejavnostmi nemalokrat težko nuditi otroku celostno podporo na vseh področjih, ki jih zahteva sodobni pouk.

V Log-umu že tretje leto zapored organiziramo osnovnošolski program za manjše skupine (5-8), prilagojen za učence zadnjega triletnega obdobja devetletne osnovne šole. Program, ki ga vodijo naši izkušeni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami poučevanja predmetov po učnem načrtu, poteka osem mesecev, od sredine septembra do sredine maja in se izvaja v prostorih našega Zavoda. Pouk poteka trikrat tedensko po 4 šolske ure, z 20-minutnim glavnim odmorom (v dialogu s starši in/ali skrbniki ga lahko oblikujemo tudi glede na želje skupine). Poleg rednega dela zajema še določeno število dodatnih individualnih ur pred končnimi izpiti in naj bolj zaželjeni končni izlet.

Zaradi majhnosti skupin je vzdušje veliko bolj sproščeno kot v večjih razredih, vsakemu učencu pa je odmerjeno tudi neprimerno več časa za sodelovanje in sprotno preverjanje znanja.