Jezikovni tečaji

Nudimo tečaje angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, španščine, ruščine in slovenščine za tujce.

Kako izvajamo tečaje?

 • individualno, v paru, trojicah in/ali v skupini štirih slušateljev;
 • za tiste, ki niso popolni začetniki in so že prej obiskovali tečaj izbranega tujega jezika, se izvede uvrstitveni test in se priporoča stopnja ali se omogoči čim večja homogenost skupine;
 • trikrat se sproti izvaja pisno preverjanje znanja in na koncu tečaja še skupni test, ob katerem se pridobi potrdilo o doseženem znanju z ovrednoteno oceno;
 • predavatelj nima le vloge mentorja, temveč tudi svetovalca in animatorja za tuji jezik;
 • ob učbenikih in delovnih zvezkih, ki so rdeča nit pri učenju, uporabljamo še razne revije, slovarje, dodatna gradiva z vajami in teksti.

Izvajamo jih v treh oblikah:

 • splošni tečaj,
 • poslovni tečaj,
 • konverzacijski tečaj.

Vrsta jezikovnih tečajev:

1. Individualno učenje tujih jezikov po dogovoru za vse starostne stopnje

2. Učenje tujih jezikov v paru in/ali v skupini po dogovoru za vse starostne stopnje

 • za vse generacije:
  20-urni tečaji;
  1x na teden po 1 ali 2 šolski uri;

Tečaji so: začetni, začetno-nadaljevalni in nadaljevalni.

Poleg ustnega in slušnega razvijamo tudi pisno in bralno izražanje v tujem jeziku. Vse to dosežemo z zanimivim podajanjem snovi strokovno podkovanih učiteljev, ki se poslužujejo igric, pesmic, petja, avdio- in videopripomočkov, računalnikov, učbenikov in delovnih zvezkov.

 • za vse generacije:
  40-urni tečaji;
  1x na teden po 2 šolski uri;

Tečaji so: začetni, začetno-nadaljevalni in nadaljevalni.

Razvijamo govorno, slušno in seveda tudi pisno ter bralno izražanje. Širimo in utrjujemo tudi besedišče, ki je takoj za znanjem slovnice drugi pomembni gradnik za lažje sporazumevanje v tujem jeziku. Pristop k poučevanju je tukaj zelo komunikativen in praktičen, kar poleg učbenikov dosežemo še z raznimi drugimi pripomočki in tako razvijamo slušateljevo ustvarjalnost, domišljijo ter razmišljanje v tujem jeziku.

 • za vse generacije:
  60-urni tečaji;
  1x na teden po 2 šolski uri;

Tečaji so: začetni, začetno-nadaljevalni in nadaljevalni.

Tečaj se izvaja bodisi kot pouk z dodatnim programom nadgrajevanja znanja bodisi kot pouk z dopolnilnim programom, kjer se pripravlja na enostavno rabo jezika na izletih v tujini. K obema programoma spada konverzacijski del s širjenjem besedišča, k dodatnemu programu pa tudi vadba pisnega izražanja (eseji, pisma).

 • za vse generacije:
  80-urni tečaji;
  1x do 2x na teden po 2 šolski uri (možna sprememba ur po dogovoru);

Tečaji so: začetni, začetno-nadaljevalni in nadaljevalni.

Daljša in intenzivnejša poglobljenost v jezik za tiste, ki bi radi hitro napredovali. Po številu ur je primerljiv z enim letnikom srednje šole ali gimnazije, vendar je zaradi veliko večjega sodelovanja slušatelja učinek pomnožen. Poleg slovnice in besedišča se udeleženci učijo tudi skozi igre vlog in praktične situacije, ki jih pripravijo na aktivno sporazumevanje. Vselej seveda upoštevamo tudi vaše želje in pričakovanja, glede katerih se bolj podrobno dogovorimo na prvi uri.