Priprave na splošno in poklicno maturo

Program priprav na splošno maturo je namenjen vsem dijakom zadnjega letnika gimnazije, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali splošno maturo, program priprav na poklicno maturo pa vsem dijakom zadnjega letnika srednjih poklicnih, strokovnih in tehniških šol, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali poklicno maturo.

Pri pripravah na maturo uporabljamo lastno gradivo ter naloge, izdelane na podlagi dosedanjih maturitetnih izpitov in izpitnih katalogov tekočega maturitetnega leta.

Pripravo na splošno maturo izvajamo za sledeče predmete:

 • matematika,
 • slovenščina,
 • angleščina,
 • nemščina,
 • francoščina,
 • španščina,
 • italijanščina,
 • fizika,
 • kemija,
 • biologija,
 • geografija,
 • zgodovina,
 • psihologija,
 • sociologija,
 • filozofija,
 • ekonomija.

Pripravo na poklicno maturo izvajamo za sledeče predmete:

 • matematika,
 • slovenščina,
 • angleščina,
 • nemščina,
 • italijanščina,
 • strokovni predmeti.