Inštrukcije za osnovne šole, srednje strokovne šole, gimnazije in fakultete

Nudimo inštrukcije iz različnih predmetov ter priprave na vse vrste izpitov za osnovnošolce, dijake srednjih šol in gimnazij, odrasle, ki se izobražujejo po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, ter študente.

Inštrukcije so namenjene vsem, ki želijo popraviti ali izboljšati oceno, utrditi posamezno učno snov ali se pripraviti na izpit.

Specializirani smo za disleksijo, diskalkulijo, disgrafijo ter motnje koncentracije in pozornosti.

Kako izvajamo inštrukcije?

Inštrukcije izvajamo na lokaciji v naših prostorih in na daljavo preko platforme “spletne inštrukcije”. Ko si v stiski in nujno potrebuješ inštrukcije, lahko preveriš, kateri učitelj je trenutno na razpolago, in z njim takoj zakupiš inštrukcije na daljavo.

Inštrukcije za osnovne šole, srednje strokovne šole in gimnazije

 • matematika,
 • fizika,
 • kemija,
 • biologija,
 • slovenščina,
 • angleščina,
 • nemščina,
 • italijanščina,
 • francoščina,
 • španščina,
 • ruščina,
 • geografija,
 • zgodovina,
 • psihologija,
 • informatika,
 • ekonomija,
 • gospodarsko poslovanje,
 • poslovna matematika,
 • statistika,
 • biotehnologija.

Pripravimo te na pisna in ustna preverjanja znanja, popravljanje negativnih ocen, izpite, popravne izpite, splošno in poklicno maturo.

Po potrebi nudimo tudi pomoč iz drugih strokovnih predmetov. Če potrebuješ pomoč iz predmeta, ki ga ni na seznamu, pošlji povpraševanje in ti bomo sporočili ali lahko ponudimo podporo.

Inštrukcije za fakultete

 • matematika,
 • fizika,
 • kemija,
 • biologija,
 • poslovna matematika,
 • statistika.

Pripravimo te na kolokvije, pisne in ustne izpite ter pomagamo pri seminarskih nalogah.