Šolanje na domu

V Log-umu že nekaj let uspešno izvajamo pouk za majhno skupino učencev zadnjega triletja osnovne šole, ki se šolajo na domu. S predanimi in izkušenimi učitelji ter prilagojenim pristopom k poučevanju smo omogočili kakovostno izobraževanje za učence, ki se odločijo za tovrstno šolanje. Naše šolske programe prilagajamo posameznikovim potrebam, omogočamo pa tudi družabno interakcijo in skupinske aktivnosti, da se učenci ne počutijo izolirane. Njihovo znanje sproti preverjamo, pred izpiti, ki jih pred koncem šolskega leta opravljajo na svoji šoli, pa jim nudimo še individualno podporo in pomoč pri utrjevanju snovi.

Ponosni smo na uspehe naših učencev in veselimo se nadaljnjega sodelovanja z njimi ter njihovimi družinami.