Andreja

vodja aktiva za slovenski jezik

angleščina, slovenščina, italijanščina, psihologija

Imam bogate izkušnje s poučevanjem na različnih stopnjah: po diplomi sem učila na osnovni in srednji šoli ter bila asistentka na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. Od leta 2009 sem redno zaposlena kot inštruktorica in vodja jezikovnih tečajev v Log-umu. V vseh teh letih sem se temeljito seznanila z učnimi načrti in že ogromno učencev, dijakov ter odraslih uspešno pripravila na preverjanja znanja, maturo, popravne in druge izpite. Izkušnje imam tudi s poučevanjem tujcev, ki se želijo naučiti slovenščine, in učencev, ki se šolajo na domu.
Moj cilj je snov podati na razumljiv in zanimiv način. Pri tem se vedno prilagodim posamezniku ter upoštevam njegove potrebe, želje, predznanje in morebitne učne težave. Veselim se sodelovanja z vami!