Blažka

vodja aktiva za biologijo

kemija, biologija

Sem Blažka, inštruktorica biologije, kemije in matematike. Kot odlični maturantki so mi bile odprte vse poti, zato je bila odločitev za študij težka. Izbrala sem biologijo, hkrati pa mi je bilo jasno, da me najbolj veseli spremljanje dijakov na njihovi poti dozorevanja, zato sem študij dopolnila s pedagoško-andragoškimi znanji na Filozofski fakulteti. Ob prihodu v ekipo nisem iskala službe, ampak poklic in v Log-umu sem ga našla. Bistvena prednost inštruktorjevega dela v primerjavi s šolskim je individualni pristop, ki omogoča učencu in inštruktorju sodelovanje v pravem pomenu besede. Delo je bolj osebno, učinkovitejše in uspeh je v interesu obeh. V Log-umu delam dobrih 5 let in v tem času sem spoznala, da se dober inštruktor ne rodi, ampak postane, ko poleg strokovne podkovanosti in pedagoških veščin spozna tudi posebnosti posameznih šol in profesorjev, zbere izkušnje mnogih dijakov in ima celosten vpogled v delovanje aktivov na šolah. Za dobrim inštruktorjem stoji dobra ekipa in prijetno okolje, v katerega vsi radi pridemo.