Gorazd Rajnar

direktor

matematika

Kot dijak in študent sem ugotovil, da rad pomagam vrstnikom v stiski, tudi na šolskem področju, zato sem se odločil za poklic, ki ga opravljam sedaj. Log-um sem ustanovil leta 2001 z namenom, da mladostnikom in staršem ponudimo varen prostor in okolje za učno podporo ter jih opogumimo za uresničitev njihovih ciljev.
Sem profesor, rojen v Novem mestu, študij sem delno opravil v Republiki Sloveniji, delno v Nemčiji. Z izobraževanjem in izpopolnjevanjem sem nadaljeval v Združenih državah Amerike in še vedno se učim. Zavedam se, da je edina pot do uspeha dvig zavesti, zato mladostnikom in njihovim staršem pomagam, da zgradijo boljšo različico sebe. Ne pristajam na ozke okvire in ozko miselnost. Nesebičnost in povezovanje sta moj glavni motiv za poslanstvo, ki ga opravljam. V Log-umu ne prodajamo čudežnih metlic, ampak prihodnost: znanje, motivacijo, ideje. V znanju je moč.