Renato

mentor

italijanščina

Italijanščina je moj materni jezik. Najbolj romantičen jezik učim na vseh ravneh, saj obvladam tako slovnico kot konverzacijo. Moje učne ure so namenjene vsem učencem, ki potrebujejo pomoč pri razumevanju snovi, kot tudi tistim, ki se želijo jezika naučiti ali poglobiti svoje obstoječe znanje. Z učenjem se ukvarjam že 6 let. Ker tudi sam zelo rad potujem, se zavedam pomembnosti znanja jezika pri spoznavanju italijanske kulture, ki vam jo bom pri urah poskušal čim bolj približati.