Taja

vodja aktiva za nemški jezik

nemščina, geografija, zgodovina

Inštruiram nemščino za vse ravni, nudim individualne jezikovne tečaje, tudi za osnovnošolce. V Log-umu poučujem od leta 2008, pred tem pa sem poučevala na dveh od ljubljanskih gimnazij. Inštruiram tudi geografijo in zgodovino za osnovno in srednjo šolo. Pri delu z mladimi uživam in verjamem, da zmorejo več, kot mislijo. Če je le mogoče, se prilagodim njihovim željam in potrebam. Verjamem v njihov uspeh. V tem duhu jih tudi motiviram in vzpodbujam pri doseganju njihovih ciljev.